Menu
Bezienswaardigheden / Etten / Kerken / Nieuws

Sint Martinuskerk – Etten

Ruim honderd meter van de oude Maartenskerk, die sinds de reformatie hervormd is, staat de katholieke Sint Martinuskerk. 

Na de Franse tijd werd in Nederland de kerkelijke hiërarchie weer hersteld. Na eeuwen van verbod op het uitoefenen van het katholicisme kreeg Nederland met de Grondwet van Thorbecke godsdienstvrijheid en was het de katholieken dus ook toegestaan kerken te bouwen. Het ministerie van Waterstaat ondersteunde de bisdommen financieel. In veel katholieke steden en dorpen verrezen begin 19e eeuw dan ook de zogenoemde waterstaatskerken. Deze benaming duidt dus niet op een bepaalde bouwstijl, maar op het feit det de ministerie de bouw financieel mogelijk had gemaakt. Ook Etten kreeg in 1820 een waterstaatskerk, ontworpen door M.H. Conrad. 

Ruim 100 jaar later in 1923 verleende het bisdom Utrecht toestemming tot het bouwen van een nieuwe kerk. De architect Joseph Cuypers, vooral bekend van de Haarlemse St. Bavokathedraal en zoon van de beroemde kerkenbouwer Pierre Cuypers, kreeg de opdracht om de kerk te ontwerpen. Cuypers had een grote voorliefde voor de neogotiek, maar ontwierp in zijn latere jaren meer in de expressionistische stijl met sterk klassieke invloeden. Het ontwerp van het exterieur is niet specifiek aan één stijl toe te schrijven, maar wel sterk beïnvloed door het expressionisme. Het interieur is door zijn spitsboog tongewelven en rijke versieringen wel neogotisch te noemen, hoewel ook daar expressionistische invloeden, zoals het gebruik van schoon metselwerk, zijn waar te nemen. In de kerk zijn muurschilderingen aangebracht door de Leidse kunstschilder Wijnand Geraedts, die voornamelijk bekend is door zijn religieuze werken.

In de St. Martinuskerk worden nog altijd eucharistievieringen gehouden.

Locatie:

Sint Martinuskerk
Dorpsstraat 17
7075 AC Etten (Gelderland)