Menu
Nieuws / Tips

Kerkje de Rietstap – Dinxperlo

Even buiten de kern van Dinxperlo, op het huidige bedrijventerrein De Rietstap, staat het kleinste stenen kerkje van Nederland. 

Het kerkje behoort bij het landgoed De Rietstap, dat van 1555 tot 1708 eigendom was van de graven van Culemborg. De toenmalige pachter, Arentje te Rietstap kocht het landgoed met havezate van de graven van Culemborg in 1708. In 1874 erfde een nazaat van Arentje, Gerhard Hendrik te Rietstap het landgoed. Toen Gerhard Hendrik in 1909 overleed, erfde zijn neef Theodore Marie Theophille te Rietstap het landgoed met havezate, een neef van de overledene.

Deze erfde de opstallen, nadat de Congregatie van de Zusters der Liefde te Tilburg de erfenis weigerde. Gerhard Hendrik te Rietstap liet 5500 gulden na aan de Sint Petrus en Paulusparochie Breedenbroek-Dinxperlo na en de rest van zijn nalatenschap aan de congregatie. Voorwaarde was dat de congregatie het landgoed zou gebruiken om er een klooster met ziekenhuis en in Dinxperlo een bewaarschool zou bouwen. De congregatie zag daar van af, omdat de bevolking van Dinxperlo overwegend protestants was. Daarop ging de rest van de erfenis volgens het testament naar de in Den Haag wonende Theodore Marie Theophile te Rietstap. Maar ook aan deze erfenis was een voorwaarde verbonden; er moest een kapel gebouwd worden, met daarin een schilderij van de kruisiging van Jezus Christus. Waarschijnlijk werd met deze kerk een bedehuis voor de bewoners van de Rietstap bedoeld. In het testament werd dat echter niet vermeld. Evenmin hoe groot deze kerk of kapel zou moeten zijn. Dat had als gevolg dat Th. M. Th. te Rietstap in 1911 een aanvraag bij de gemeente Dinxperlo indiende om een katholieke kerk te mogen bouwen met de afmetingen 6,40 m lang, 4,50 m breed en 5 m hoog, de ingesnoerde naaldspits steekt daar nog 5,5 meter bovenuit. De gemeente verleende de vergunning, waarop het kleinste kerkje van Nederland werd gebouwd. De kerk is nooit gewijd en heeft ook nooit als gebedshuis dienst gedaan. Wel werd er een altar met schilderij van de kruisiging van Jezus in opgericht. Het gebouw heeft daarna dienst gedaan als kippenhok.

Th. te Rietstap overleed in 1921 en B.F. Koenders werd in 1922 eigenaar van het landgoed, met de havezate en het kerkgebouwtje met het altaar en schilderij. Het kerkgebouwtje stond te vervallen tussen de struiken en de familie Koenders brachten altaar met schilderij over naar een veiliger plek. In 1979 vertrekt de familie Koenders naar Groningen en de gemeente Dinxperlo koopt het landgoed met de opstallen, inclusief het kerkgebouw. Met de bedoeling het industrieterrein uit te breiden. In het dorp werd daarop de Stichting Bewaar ’t Olde opgericht om de havezate met kerk voor de toekomst te behouden. Een plaatselijke aannemer kocht de havezate met restauratieplicht en ging er zelf in wonen. De kerk, die inmiddels op de Rijksmonumentenlijst stond, werd afgebroken en vijftig meter zuidwaarts herbouwd. Monumentenzorg ziet daar geen bezwaar in, omdat deze verplaatsing van het zwaar vervallen kerkje tevens werd gezien als restauratie. In 1984 werd het kerkje heropend en in gebruik gesteld als gratis toegankelijke expositieruimte voor plaatselijke en regionale kunstenaars. Het gebouw is iedere zondagmiddag en in de zomermaanden ook op woensdag geopend. Iedere maand wordt de expositie gewisseld. 

Locatie:

Kerkje de Rietstap
Meniststraat 14a
7091 ZZ Dinxperlo


Openingstijden:
Iedere zondag van 14.00 tot 17.00 uur
In de maanden juli en augustus: iedere woensdag van 14.00 tot 17.00 uur
Toegang gratis.