Menu
Bezienswaardigheden / Dinxperlo-Suderwick / Gebouwen / Musea / Nieuws

Grenslandmuseum – Dinxperlo

Nergens beleef je de grens als in het tweelingdorp Dinxperlo-Suderwick, ook wel Dinxperwick genoemd. De grens tussen Nederland en Duitsland loopt er letterlijk over de stoeprand.

De landsgrens is al eeuwen oud. Was het in vroeger eeuwen een lijn die verschillende graafschappen van elkaar scheidde; in de negentiende eeuw, toen in heel Europa na de Napoleontische oorlogen natiestaten werden opgericht, werd de grens ook een douanegrens. Twee staten, het Duitse Keizerrijk en het Koninkrijk der Nederlanden werden hier, dwars door het dorp, van elkaar gescheiden. Grensbewaking door douanebeambten, in de volksmond commiezen genoemd, controleerde van 1816 tot de Europese eenwording in 1992 de landsgrens. Soms soepel. Soms zeer streng. In beide wereldoorlogen zó streng dat er aan de stoeprand op de Heelweg een prikkeldraadversperring stond. 

Maar prikkeldraadversperring of niet, grenscontrole of niet: de inwoners van de Achterhoek en het aan de andere kant van de grens gelegen Münsterland zijn aan elkaar verwant. Ze spreken dezelfde taal, het Nedersaksisch, hebben dezelfde cultuur, dezelfde gewoonten en behoren historisch gezien tot hetzelfde volk: de Saksen. Een door “heren” getrokken lijn doet daar niets aan af. En handel is er door de eeuwen heen altijd gedreven. Of Berlijn en Den Haag dat nou goed vonden of niet; de Saks trok zich daar nooit veel van aan.

Op 14 juni 1985 tekenden de regeringsleiders van Nederland, België, Luxemburg, Duitsland en Frankrijk het eerste Verdrag van Schengen. Ze besloten om de controle op personen aan hun gemeenschappelijke grenzen af te schaffen. Niet geheel toevallig werd in datzelfde jaar 1985 door de stichting “Bewaar ’t Olde” in Dinxperlo besloten tot de oprichting van een museum, die deze levendige handel, die soms wel en soms niet werd toegestaan, voor het nageslacht zou moeten bewaren. Onderdak werd gevonden in de eeuwenoude dorpsboerderij op de Markt, die eigendom was van de woningcorporatie “de Woonplaats”. In 1992 werden de binnengrenzen opgeheven en konden inwoners van Europa, maar ook van Dinxper

Door de jaren heen is er een mooie collectie ontstaan, die een goede indruk geeft van het leven, de handel en wandel aan de “göte“, zoals de grens in het Nedersaksisch wordt genoemd. Verboden wapens die door de douane in beslag werden genomen, uniformen, drugs, foto’s en tal van voorwerpen die een goede indruk geven van het leven in een tijd dat handel drijven over de grens nog aan strikte wettelijke voorwaarden was gebonden. 

Locatie:

Grenslandmuseum
Markt 3
7091 CJ Dinxperlo
www.grenslandmuseum.nl